NGUYỄN VĂN B

Giới thiệu về Luật sư

Luật sư Nguyễn Văn A là Thành viên sáng lập và Luật sư điều hành tại ABC Law firm với hơn 60 Luật sư và Cộng sự.

Là thành viên của:

 • Liên đoàn Luật sư Việt Nam;
 • Đoàn Luật sư Tp HCM
 • Hội Sở hữu Trí tuệ Tp.HCM;
 • Hội tư vấn Thuế Tp.HCM;
 • Hội Luật gia Tp.HCM;
 • Trọng Tài viên Thương mại – Trung Tâm Trọng Tài Phía Nam

 

ĐÀO TẠO

 • Cử nhân Tài chính Kế toán- Đại học Kinh tế HCM
 • Cử nhân Quản trị Kinh doanh Marketing – Đại học Kinh tế HCM
 • Cử nhân Luật học – Đại học Luật Tp.HCM-
 • Thạc sỹ Kinh tế (MBA) Đai học Lincoln Hoa Kỳ
 • Thạc Sỹ Luật Kinh tế – Đại Học Thành Đô Hà Nội
 • Khóa học chuyên sâu về sở hữu trí tuệ – Cục Sở hữu Trí tuệ
 • Khóa học tổng quan về Sáng chế – Nhãn hiệu – WIPO và USPTO.
 • Khoá học chuyên sâu về Trọng Tài Quốc Tế-  Viện Trọng tài Quốc tế Việt Nam.

KINH NGHIỆM

 • Luật sư Nguyễn Văn A có hơn 15 năm  tư vấn các lĩnh vực như:
 • Luật sư tranh tụng tại toà án các cấp ( Dân sự – Kinh tế và Hình sự)
 • Trọng Tài Thương mại – Trung tâm Trọng tài Phía Nam
 • Thành lập doanh  nghiệp
 • Quy chế quản trị nội bộ doanh nghiệp
 • Tái cấu trúc, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất và M &A doanh nghiệp
 • Tổ chức lại, giải thể và phá sản doanh nghiệp.
 • Sở hữu trí tuệ : Đăng ký xác lập nhãn hiệu độc quyền/Kiểu dáng công nghiệp/sáng chế, xử lý vi phạm về quyền sở hữu trí tuệ…
 • Hơn 13 năm tư vấn và đại diện cho khách hàng trong và ngoài nước thực hiện các dịch vụ trên

HÀNH TRÌNH KHỞI NGHIỆP CỦA LUẬT SƯ NGUYỄN VĂN A

Previous
NGUYỄN VĂN A
Next
NGUYỄN VĂN C